Uitgelicht : De Wadden

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 25 januari 2022 over de Wadden. Namens het kabinet zijn de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, Rob Jetten voor Klimaat en Energie, Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof en staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

De Wadden

De Wadden vormen het grootste natuurgebied van Nederland en zijn ook uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. De kwelders langs de eilanden en de kust van het vasteland hebben een zeer diverse flora en verschillende soorten vegetatie. En in en om de Waddenzee leven talloze diersoorten, zoals de zeehond en bruinvis. Bovendien is het ieder jaar een broedplaats en overwinteringsgebied voor miljoenen vogels. De Waddenzee staat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Agenda Waddengebied 2050

De Agenda voor het Waddengebied 2050 is een gezamenlijk plan van overheden en maatschappelijke partijen om het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te houden, ook in de toekomst. Deze agenda vormt het uitgangspunt voor beleid en beheer van de Waddenzee en het Waddengebied. Concrete uitwerking van de Agenda gebeurt onder andere in het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026.

Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021–2026

Het Uitvoeringsprogramma zal een bundeling bevatten van lopende en te starten projecten en programma’s die bijdragen aan het behalen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee: Een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Bij het concreet maken van het programma moeten veel verschillende belangen worden afgewogen: natuur, landschap en cultureel erfgoed, bereikbaarheid, klimaat, energie, leefbaarheid, Waddeneconomie (havens, landbouw, recreatie en toerisme en visserij), defensie, diepe delfstoffen, calamiteiten, zand- en schelpenwinning en slibonttrekking en luchtvaart/drones. Doordat al die belangen moeten worden afgewogen, duurt het vaststellen van het uitvoeringsprogramma langer dan oorspronkelijk bedacht.