Uitgelicht : Cybersecurity

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op woensdag 30 oktober van 15.00 tot 18.00 uur over cybersecurity. Hiervoor komt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Kamer.

idfraude-2b-druk-1920.jpg

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

Minister Grapperhaus publiceerde in april 2018 de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), waar overheid, bedrijfsleven, wetenschap en samenleving aan mee hebben gewerkt. De NCSA moet internationale cyberaanvallen tegengaan en zorgen voor een veilig digitaal Nederland.

In de NCSA staan de volgende zeven ambities:

  • Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde;
  • Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein;
  • Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software;
  • Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur;
  • Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cybercrime;
  • Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling;
  • Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. De Nederlandse maatschappij en economie zijn grotendeels afhankelijk van digitale middelen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zorgt, in samenwerking met politie, justitie, inlichtingendiensten en bedrijven, voor digitale veiligheid in Nederland. Zo adviseert het NSCS via de campagnes Alert Online en Veiliginternetten.nl hoe mensen zich tegen digitale gevaren kunnen beschermen.

Cybersecuritybeeld Nederland 2019

Het NCSC publiceert  jaarlijks een cybersecuritybeeld voor Nederland. Uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 blijkt dat de digitale dreiging voor de nationale veiligheid permanent is. Vrijwel alle belangrijke processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd,  waarbij er nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven zijn. Deze factoren, gecombineerd met het achterblijven van de weerbaarheid, maken Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen.   De effecten van de forse investeringen van zowel overheid als bedrijfsleven, de nieuwe meldplicht cybersecurity en strengere wet- en regelgeving zullen de komende jaren zichtbaar moeten worden.

Kwetsbaarheden industriële controlesystemen

Bepaalde processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen, zoals de elektriciteitsvoorziening, maken gebruik van digitale industriële controlesystemen. Als dit soort systemen gehackt worden, kunnen aanvallers de besturing van vitale infrastructuren overnemen. Recent onderzoek stelt maatregelen voor die organisaties hiertegen kunnen treffen. Het NCSC kan hierbij adviseren.