Uitgelicht : Commissiedebat over vergunningverlening, toezicht en handhaving

De Kamerleden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteren dinsdag 13 september 2022 van 17.30 uur tot 20.30 uur over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). Namens het kabinet voert staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat het woord.

milieutoezicht

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Advies commissie

Toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in juni 2020 een commissie gevraagd advies uit te brengen over maatregelen om het stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. Aanleiding waren onder andere de regelmatig voorkomende milieu-incidenten bij onder meer Tata Steel en chemiebedrijf Chemelot. Jozias van Aartsen was voorzitter van die commissie.

Vermijdbare schade

De commissie Van Aartsen is in haar rapport uit maart 2021 zeer kritisch over het functioneren van dit VTH-stelsel. Volgens de commissie ontbreekt het de omgevingsdiensten, die het VTH-stelsel in de praktijk moeten uitvoeren, aan kennis en doorzettingsmacht. De rijksoverheid voert volgens de commissie geen overkoepelende regie. "Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade", aldus Van Aartsen.

Rapport Algemene Rekenkamer

In juni 2021 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin zij concludeert dat de aanpak van milieucriminaliteit en - overtredingen ontoereikend is. Volgens de Rekenkamer is een belangrijke oorzaak daarvan het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de circa 500 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. 

Interbestuurlijk plan

In beide rapporten worden aanbevelingen gedaan om het stelsel te verbeteren en de omgevingsdiensten beter te laten functioneren. Hoe dat aangepakt moet worden heeft staatssecretaris Heijnen samen met de gemeenten, provincies en omgevingsdiensten uitgewerkt in een ‘interbestuurlijk programmaplan’. Het debat gaat over dit plan en hoe de betrokken organisaties het moeten oppakken.