Uitgelicht : Commissiedebat over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 28 september 2022 van 13.30 uur tot 18.30 uur in debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Technische briefing voor het commissiedebat

Voorafgaand aan het commissiedebat ontvangt de commissie een technische briefing van vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit vindt plaats op woensdag 28 september 2022 van 10:15 tot 12.00 uur in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het commissiedebat horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Nieuwe vaccinatieronde herfst 2022

Vanaf 19 september is een nieuwe vaccinatieronde van start gegaan. Eerst krijgen mensen uit risicogroepen en zorgmedewerkers een uitnodiging om een afspraak te maken. Daarna kan iedereen van 12 jaar en ouder zich laten vaccineren. De vaccins zijn vernieuwd om zo goed mogelijk tegen nieuwe varianten van het virus te werken. Het doel van deze vaccinatieronde is dat mensen worden beschermd tegen ernstig ziekteverloop, de zorg toegankelijk blijft en dat de samenleving open blijft.  

Onderzoek naar oversterfte

Tijdens de coronapandemie is er sprake geweest van oversterfte: er zijn meer mensen gestorven dan gebruikelijk. Het CBS en het RIVM hebben een onderzoek gedaan naar de redenen en oorzaken daarvan en hebben er een rapport over geschreven. Ook is aan ZonMw gevraagd om academisch onderzoek te laten uitvoeren.

Zorgmedewerkers met langdurige klachten na corona

Sommige zorgmedewerkers hebben langdurige klachten overgehouden na een coronabesmetting en kunnen hierdoor soms niet hun oude werk meer doen. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft hierover een advies geschreven. Ook heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport contact gehad met FNV en CNV over de gevolgen van langdurige klachten van zorgmedewerkers op hun werk. Dit heeft zij gedaan als reactie op het rapport van het meldpunt van het FNV.

Langetermijnbeleid: openhouden van de samenleving

Het langetermijnbeleid heeft als doel om de samenleving open te houden. Hiervoor zal het virus goed in de gaten worden gehouden. Er wordt ook beter uitgelegd wat eventuele veranderingen in de opleving van het virus betekenen voor de samenleving. Het coronadashboard is ontwikkeld om dat makkelijker te kunnen zien.

Er zijn plannen per sector voorgesteld met maatregelen om de samenleving open te houden. Hierin is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Welke maatregelen gelden hangt af van de mate van opleving van het coronavirus. Gedeeltelijk thuiswerken kan een advies zijn.

Ook voor het onderwijs en de zorg is het uitgangspunt ze open te houden. De zorg blijft toegankelijk voor iedereen. Een team van experts heeft plannen gemaakt om de COVID-zorg in de ziekenhuizen goed voor te bereiden.

Als er nieuwe maatregelen nodig zouden zijn, zal er meer aandacht zijn voor de maatschappelijke en sociale kant van de maatregelen. Hiervoor is een nieuw team opgericht: het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Zij geven advies naast het Outbreak Management Team (OMT).