Uitgelicht : Commissiedebat over Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken vergadert op donderdag 16 december van 13.30 tot 17.30 uur over de artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. Namens het kabinet zijn minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken en minister Henk Kamp van Defensie aanwezig.

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Max van der Stoelzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Bij deze stukken zal enkele dagen na de vergadering ook het woordelijk verslag komen te staan.

Wat is een artikel 100-brief?

In artikel 100 van de Grondwet staat dat als de regering besluit om Nederlandse militairen in te zetten in internationale crisisbeheersingsoperaties, zij de Kamer daarover per brief moet informeren. De commissie voor Buitenlandse Zaken neemt het voortouw bij de behandeling van de zogeheten artikel 100-brief van de regering en debatteert over de uitzending met de betrokken bewindspersonen. Aan het einde van het debat geven de woordvoerders aan of hun fracties de militaire missie steunen.

Zo is er nu een artikel 100-brief over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022.

Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

Het nationale mandaat voor de Nederlandse militaire en civiele bijdragen aan vier missies in Irak loopt af op 31 december 2021. Het kabinet stelt dat alhoewel ISIS territoriaal is verslagen, ISIS nog steeds een bedreiging vormt voor de stabiliteit in de regio. Het doel van de Nederlandse inzet is een relevante bijdrage te leveren aan het duurzaam verslaan van ISIS en op die manier de internationale rechtsorde te bevorderen, de burgerbevolking te beschermen en het verder oplopen van spanningen in de regio te voorkomen.

Het kabinet heeft besloten om de huidige bijdragen aan de anti-ISIS-coalitie en de veiligheidsinzet Irak te verlengen tot en met 31 december 2022. De enige wijziging in het mandaat betreft een door operationele redenen ingegeven taakuitbreiding van de Nederlandse bijdrage aan de inzet van de anti-ISIS-coalitie (Force Protection compagnie) in de Koerdische Autonome Regio (KAR) in Noord-Irak.Het gaat hierbij om de NAVO-missie in Irak (maximaal 20 militaire en civiele experts); de Europese Adviesmissie in Irak, EUAM,(maximaal 3 civiele adviseurs) en de hervorming van de veiligheidssector Koerdische Autonome Regio (maximaal 2 experts).

Ook wil het kabinet een eenjarige verlenging van het mandaat aan de anti-ISIS-coalitie Operation Inherent Resolve (OIR). Die bewaakt en beveiligt de internationale luchthaven van Erbil als ook de buitenste ring van het vliegveld.

Vanaf januari krijgt de compagnie er nog een taak bij. De militairen gaan adviseurs van operatie Inherent Resolve beveiligen bij werkzaamheden in de Koerdische Autonome Regio. Dat gebeurt samen met Amerikaanse, Britse en Finse collega‚Äôs in zogenoemde ground movement teams.

De totale bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie bedraagt ongeveer 175 militairen.

Vragen van de commissie Buitenlandse Zaken

Leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben vragen gesteld aan het kabinet over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. De lijst met vragen en antwoorden wordt ook behandeld in het commissiedebat over de artikel 100-brief.