Uitgelicht : Commissiedebat met rapporteurs

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op donderdag 8 september 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over staats- en bestuursrecht. Hiervoor komen minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct..

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Rapporteurs

De commissie Justitie en Veiligheid heeft voor het eerst rapporteurs benoemd voor een commissiedebat. Het doel van het rapporteurschap is om vragen die breed leven binnen de commissie gezamenlijk te kunnen inbrengen. Individuele leden kunnen dan hun spreektijd kunnen benutten voor eigen punten. De rapporteurs Sneller (D66) en Van der Staaij (SGP) starten hun betoog met een politiek neutrale inbreng, waarbij zij zich vooral richten op de plannen van de regering om het staatsnoodrecht te uniformeren en moderniseren, de vraag wanneer het noodrecht wordt ingezet en de rol van het parlement. Hierna debatteren de commissieleden zoals gebruikelijk.

Noodbevoegdheden

De coronacrisis en de crisis met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne hebben laten zien hoe belangrijk het is om als overheid in geval van nood terug te kunnen vallen op de inzet van noodbevoegdheden. Het staatsnoodrecht regelt het handelen van de overheid in noodsituaties. Het biedt de grondslag voor de verschillende noodmaatregelen die door het bestuur kunnen worden ingezet om (dreigende) crises te bezweren.

Moderniseren staatsnoodrecht

In 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer namens het kabinet het voornemen geuit om het staatsnoodrecht te moderniseren. Met de motie van Dam c.s. is de regering in oktober 2020 verzocht de Kamer voor de zomer van 2021 een evaluatie van het staatsnoodrecht aan te bieden. De minister gaf in de brief van mei 2022 aan dat de uitgangspunten van 2018 opnieuw zouden worden bekeken en kondigde aan kort na de zomer van 2022 met een nieuw kader te komen. In een ongevraagd advies heeft de Raad van State aangegeven dat het urgent is om te komen tot een brede herinrichting van het (staats)nood- en crisisrecht.

Verbeteren VOG-beleid

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon (het strafblad) geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De minister wil het VOG-beleid verbeteren en heeft hiertoe een aantal onderzoeken laten doen. Mede op basis hiervan is een zestal stappen geformuleerd.