Containers voor plastic en glas om afval te scheiden

Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Er is zo weinig mogelijk afval en uitstoot. Plastic flesjes die bij het restafval belanden, kapotte telefoons die je niet uit elkaar kunt halen: in een circulaire economie bestaat dat niet, omdat we al onze producten en grondstoffen maximaal hergebruiken.

Nederland circulair in 2050

Nederland moet vóór 2050 een circulaire economie hebben, vindt het kabinet. Daarom wil het bijvoorbeeld wetten en regels aanpassen die de overgang naar een circulaire economie belemmeren. Zo is het voor bedrijven inmiddels makkelijker gemaakt om het karton van drankverpakkingen te hergebruiken. In het programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft het kabinet vijf prioriteiten benoemd, onder andere biomassa en voedsel. Het kabinet wil bijvoorbeeld voedselverspilling tegengaan en ‘reststromen’ uit de landbouwsector, zoals bietenpulp, als grondstof voor iets nieuws gebruiken.

Van Afval Naar Grondstof

In het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft het kabinet met gemeenten en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het doel is om de hoeveelheid restafval in 2020 te hebben verminderd naar 100 kilo per persoon per jaar. In de periode 2012-2014 is deze hoeveelheid gedaald van 255 kilo naar 238 kilo per inwoner. De hoeveelheid materiaal dat in de verbrandingsoven terechtkomt is in dezelfde periode afgenomen van 9,2 naar 7,9 megaton. Inmiddels zijn de doelstellingen van het VANG-programma opgenomen in het programma Nederland circulair in 2050.

Verpakkingen

Veel plastic flesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal belanden bij het restafval of zwerfafval. Om dat tegen te gaan, heeft het kabinet in 2013 afspraken gemaakt met gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. Inmiddels biedt al ruim 80% van de gemeenten inwoners aan om hun drankenkartons te scheiden van het restafval. Ook is de recycling van kunststof verpakkingen, zoals plastic flesjes, in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Door het verbod op gratis plastic tasjes sinds begin 2016 zegt bovendien 80% van de consumenten nu altijd een eigen tas mee te nemen.

Glas

In Nederland kwam in 2014 79% van het verpakkingsglas in de glasbak terecht. Hoewel de Europese doelstelling van 60% daarmee gehaald wordt, is het nog niet voldoende om het Nederlandse glasrecycledoel van 90% te halen. Daarom stelt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen een plan van aanpak op om Nederland in 2018 aan de recyclenorm te laten voldoen. Gerecycled glas wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe glazen verpakkingen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 5 oktober 2016 vergaderde de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de 'circulaire economie'. Het debat met staatssecretaris Dijksma ging over manieren om grondstoffen en producten zo efficiënt mogelijk te benutten.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites