Uitgelicht : Circulaire economie

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat vergadert op dinsdag 15 oktober 2019 van 16.30 tot 20.30 uur over de circulaire economie. Namens het kabinet is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Grondstoffen en afval

Volg live

Het overleg over de circulaire economie is in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Regelgeving grondstoffen en afvalstoffen

Een circulaire economie is een economisch systeem waarin geen afval bestaat en alle grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Ook in Nederland werken bedrijven en overheden steeds meer circulair. Men probeert zoveel mogelijk alle stromen die vrijkomen bij productieprocessen te gebruiken om verspilling te voorkomen; producten en materialen worden steeds vaker hergebruikt.

Bij het circulair inzetten van producten en materialen lopen overheden en bedrijven aan tegen wet- en regelgeving rond afval en de uitvoering daarvan. De Taskforce herijking afvalstoffen onderzoekt en inventariseert wat die problemen precies zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. Het eerste tussenrapport van die Taskforce beschrijft de problemen. In het eindrapport trekt de Taskforce conclusies en doet zij suggesties en aanbevelingen om de problemen op te lossen.

Afvalstoffen

De afgelopen jaren is geprobeerd de hoeveelheid restafval in Nederland terug te brengen. In 2012 was de gemiddelde hoeveelheid restafval per persoon nog 255 kilogram, in 2018 was dit 185 kilogram. De ambitie is om in 2020 uiteindelijk nog maar 100 kilogram restafval per jaar per persoon over te houden. Volgens de staatssecretaris gaat dat echter niet lukken. Daarom wordt de komende tijd meer aandacht besteed aan het verder scheiden van soorten afval en verminderen van restafval bij burgers.

Import buitenlands afval

In juli 2019 zijn in Amsterdam een aantal afvalverbrandingsovens stil gelegd. Daardoor was er niet genoeg capaciteit om al het Nederlandse afval te verbranden. Wel werd er nog buitenlands afval geïmporteerd dat verbrand werd. Daarom heeft de staatssecretaris tijdelijk een maximum gesteld aan het in te voeren buitenlandse afval, een importplafond. Ook mocht (tijdelijk) verbrandbaar Nederlands afval opgeslagen worden. Inmiddels is er voldoende capaciteit beschikbaar is om (ook) het opgeslagen afval te verbranden. Daarom heeft de staatssecretaris het importplafond voor buitenlands afval weer ingetrokken.

Plastic flesjes in het zwerfafval

Zwerfafval op straat bestaat voor een groot deel uit kleine plastic flesjes. Ondanks pogingen van producenten om meer flesjes te recyclen en zwerfafval te verminderen, neemt de hoeveelheid flesjes in het zwerfafval alleen maar toe. Statiegeld op die flesjes wordt als mogelijkheid gezien om dit probleem op te lossen. Producenten hebben aangegeven een jaar nodig te hebben om een statiegeldsysteem in te voeren. Daarom heeft de staatssecretaris besloten in het voorjaar 2020 een definitief besluit te nemen of vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes landelijk ingevoerd wordt.