Uitgelicht : Circulair bouwen

Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert hierover met de demissionaire bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en Vivianne Heijnen en demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken op woensdag 3 april 2024 van 10.00 tot 13.00 uur.

Nieuwbouwwijk zonder aardgas in aanbouw.

Volg live 

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app of de website Debat Direct. 

Agenda 

U kunt alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen. 

Terugkijken 

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is. 

Programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 

Er wordt hard gewerkt om de uitstoot van werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te verlagen. In oktober 2023 hebben de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekend. Daarin is een aantal concrete doelen opgenomen om de uitstoot te verminderen. 

Beleidsagenda circulair bouwen 

Tot en met 2030 moeten in Nederland 981.000 woningen worden gebouwd. Het kabinet stelt niet alleen eisen aan het energieverbruik van die woningen, maar ook aan andere milieuprestaties. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen bereiden scherpere wettelijke duurzaamheidseisen voor, waar op lokaal niveau niet meer van afgeweken mag worden. Verder stimuleert het kabinet het ‘biobased bouwen’. Dat is bouwen met materialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, planten en bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Het kabinet maakt ook afspraken over duurzaam materiaalgebruik via een bouwmaterialenakkoord. 

Rondetafelgesprek 

Ter voorbereiding op dit commissiedebat heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 28 februari 2024 een rondetafelgesprek gehouden. Daarin is gesproken met opdrachtgevers voor bouwprojecten, bouw- sloop- en recyclingbedrijven, adviseurs en architecten. 

  • Lees de position papers die de deelnemers van het rondetafelgesprek aan de commissie hebben toegestuurd. 
  • Het rondetafelgesprek kunt u terugkijken.