Uitgelicht : Bouwregels en risicovloeren

Op woensdag 20 november 2019 van 16.00 tot 18.00 uur vergadert de commissie voor Binnenlandse Zaken over bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies. Namens het kabinet zijn minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen aanwezig.

AO Bouwregels.jpg

Volg live

Het overleg is in de Aletta Jacobszaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gebouwen met breedteplaatvloeren

Het instorten van een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017 was het gevolg van constructiefouten in de daar toegepaste breedteplaatvloeren. Dat zijn dunne betonplaten met plastic bollen die op de bouwplaats worden volgestort met beton. Naar aanleiding van dit ongeval moeten alle gebouwen waarin dergelijke vloeren zijn toegepast, gecontroleerd worden.

Om te beoordelen of de vloeren in die gebouwen veilig zijn, zijn rekenregels met een bijbehorend Stappenplan 2019 opgesteld. De rekenregels zijn gebaseerd op uitkomsten van experimenteel onderzoek en andere beschikbare proefresultaten uit wetenschappelijke literatuur. De rekenregels betreffen het vloerdetail dat bij de ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport kritisch is gebleken.

Vanwege het grote aantal gebouwen dat gecontroleerd moet worden, heeft de minister besloten éérst gebouwen uit de zogenaamde ‘hoogste gevolgklasse’ te controleren. Dat zijn o.a. gebouwen van meer dan 70 meter hoog en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Al deze gebouwen moeten vóór 1 januari 2021 gecontroleerd zijn. De jaren daarop zullen de andere gebouwen volgen.

Rijksvastgoedbedrijf

Uit voorzorg heeft ook het Rijksvastgoedbedrijf al direct in 2017 3792 gebouwen gecontroleerd waar mogelijk breedteplaatvloeren in zitten. 103 van die gebouwen zijn nog nader onderzocht. In acht van die gebouwen zijn preventief tijdelijk maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door beperkingen op te leggen in het gebruik. In dertien andere gebouwen is nog nader onderzoek nodig om te beoordelen of ze zonder beperkingen gebruikt kunnen worden. De hiervoor genoemde rekenregels en Stappenplan 2019 worden gebruikt om na te gaan of de gebouwen echt veilig te gebruiken zijn, of dat herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Brandveiligheid van seniorencomplexen

Omdat senioren minder snel een pand kunnen verlaten bij eventuele calamiteiten, heeft de minister laten onderzoeken of seniorencomplexen als aparte categorie in het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen kunnen worden. Dan kunnen voor die gebouwen extra regels gaan gelden voor brandveiligheid en vluchtroutes. Uit het onderzoek blijkt dit praktisch moeilijk uit te voeren. Daarom is voorgesteld om voor álle nieuw te bouwen woongebouwen de regels voor vluchtroutes aan te scherpen. Bedoeling is om deze nieuwe regels op 1 januari 2021 in te laten gaan.