Uitgelicht : Adoptie

Op woensdag 9 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 spreekt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over adoptie. Hiervoor komt minister Dekker (Rechtsbescherming) naar de Kamer.

Kinderopvang

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct..

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Interlandelijke adoptie

De minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen ook een uitvoerende rol. De wettelijke grondslag voor deze verantwoordelijkheid is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

Onderzoek Interlandelijke adoptie in het verleden

De Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van de misstanden bij interlandelijke adoptie en hierop niet in te grijpen. Die conclusie trekt minister Dekker (Rechtsbescherming) uit het begin februari 2021 uitgebrachte rapport van de commissie Joustra over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967-1998.  De Commissie concludeert dat zich in alle onderzochte landen ernstige misstanden voordeden bij interlandelijke adoptie en dat deze misstanden een vrijwel permanent en structureel probleem vormden. Om de geschonden relatie van geadopteerden te herstellen zijn, volgens de Commissie, naast erkenning en excuses ook maatregelen nodig in de zoektocht naar hun afkomst en verbetering van hun rechtspositie. De minister is inmiddels gestart met opvolging van aanbevelingen van de commissie: 

  • Er komt een onafhankelijk landelijk expertisecentrum interlandelijke adoptie. Dit centrum moet geadopteerden faciliteren bij de toegang tot hun dossiers, de zoektocht naar hun geboorteouders en het vinden van passende psychosociale hulp en juridische ondersteuning;
  • Interlandelijke adoptieprocedures zijn per direct opgeschort. Dit betekent concreet dat geen nieuwe aanvragen tot het starten van een adoptieprocedure meer in behandeling worden genomen. Aspirant-adoptieouders die al begonnen zijn met de procedure, kunnen contact opnemen met de Centrale autoriteit voor Internationale Kinderaangelegenheden (Ca).
  • Er is een verkenning gedaan naar een nieuw stelsel.

     

Adopties uit Nigeria

Nederland stopt met adopties uit Nigeria omdat dit land op bepaalde punten niet in lijn werkt met de uitgangspunten van het Haags Adoptieverdrag. De bemiddelingscontacten van Stichting Kind en Toekomst in enkele andere landen worden overgedragen aan Stichting A New Way.

Binnenlandse adoptie

Tussen 1956 en 1984 deden vrouwen afstand van hun kind voor adoptie, vaak onder druk. De overheid laat daarom onderzoek doen naar de situaties van afstandsouders, afstandskinderen en geadopteerden in die periode. Dit onderzoek is vertraagd doordat fouten zijn gemaakt bij de inrichting van het Aanmeldpunt. Na kritische berichten van belangenbehartigers heeft de minister voor Rechtsbescherming een commissie ingesteld. Twee onafhankelijke deskundigen bekijken hoe het Aanmeldpunt heeft gewerkt en wat dat betekent voor het vertrouwen in het onderzoek. Verder beoordeelt deze commissie vooraf of de voorgestelde herstelmaatregelen deugen en of de rechten van de aanmelders goed worden beschermd. Daarna starten de herstelmaatregelen. ‘Veelgestelde vragen over Aanmeldpunt afstand en adoptie 1956-1984’ biedt meer informatie over de herstelprocedure.