Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

26 juni 2024
13:00 - 13:01 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SGP bij de stemmingen op 25 juni jl. over de motie-Grinwis/Vedder (Kamerstuk 33 576, nr. 385) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd

 5. 5

  Verlengen debatten

 6. 6

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data