Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 juni 2024

De vergadering is geweest

20 juni 2024
10:16 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-32-1655) en stand van zaken RENURE

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data