Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

18 juni 2024
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 en de Staat van het Onderwijs 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Groeifonds voor het jaar 2024 en Jaarverslag en Slotwet voor het jaar 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Marktordening & consumentenbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over funderingsschade aan woningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid op scholen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over een verzoek van de delegatie van de OVSE Parlementaire Assemblee inzake het organiseren van de jaarlijkse vergadering (‘Annual Session’) in juli 2026 in Nederland

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Juridische beroepen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Wetenschappelijke klimaatraad inzake een afwegingskader voor prioritering van netaansluiting en transportcapaciteit

  Loading data
 20. 20

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege toetsing regeldruk over een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen

  Loading data

  Loading data