Plenair debat : Debat over een achtergehouden nota door de IND over gestapelde nareizen van vluchtelingen

De vergadering is geweest

20 juni 2024
16:10 - 22:34 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Veldkamp gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 februari 2024, over wat over nareis op nareis in memo's stondgestapelde gezinshereniging’ door de IND

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van het informatieblad nareis op nareis

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data