Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Milieuraad en het Tweeminutendebat informele Europese Raad)

De vergadering is geweest

13 juni 2024
13:31 - 13:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data