Plenair debat : Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024 (21501-20-2088)

De vergadering is geweest

12 juni 2024
18:05 - 18:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 (Kamerstuk 21501-20-2088)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data