Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024 (21 501-08, nr. 947)

De vergadering is geweest

12 juni 2024
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data