Plenair debat : Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37)

De vergadering is geweest

22 mei 2024
10:15 - 22:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Eindverslag van de informateurs dhr. E. Dijkgraaf en dhr. R. van Zwol over hun informatiewerkzaamheden

  Loading data
 2. 2

  Doorrekening van het CPB inzake het hoofdlijnenakkoord

  Loading data
 3. 3

  Onderliggende stukken behorende bij het eindverslag van de oud-informateurs Dijkgraaf en Van Zwol

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data