Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

14 mei 2024
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Digitalisering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona

  Loading data
 5. 5

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 6. 6

  Stukken 36408

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

  Loading data