Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de BBB bij de stemmingen op 25 april jl. over de Wet betaalbare huur geacht wenst te worden vóór het amendement-De Groot op stuk nr. 17 te hebben gestemd.

 8. 8

  Verlengen debatten:

 9. 9

  Vervallen debatten:

 10. 10

  Lijst met vervallen moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie (CD 25/4)

 14. 14

  Het lid Eerdmans: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het terughalen van twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen naar Nederland (29754-712)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Eerdmans: brief van de minister Justitie en Veiligheid over de toename van extreem religieus gemotiveerd geweld door jongeren in Frankrijk en de situatie in Nederland (Limburger.nl, 11 mei 2024)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Kent: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Aandeelhouders en bestuurders grote bedrijven profiteren van flink hogere winst, personeel veel minder’ (Ad.nl, 29 april 2024)

 17. 17

  Het lid Bamenga: dertigledendebat met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over klimaatrisico’s en klimaatadaptatie in Nederland n.a.v. het rapport van PBL (Pbl.nl, 14 mei 2024)

 18. 18

  Het lid Patijn: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzondering die de minister maakt voor boodschappenbezorgers bij het naleven van de supermarkt cao (Fd.nl, 6 mei 2024)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Helder: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en de minister en staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de gewelddadigheden en het belemmeren van de media om hun werk te doen, tijdens het protest bij de Universiteit van Amsterdam

 20. 20

  Het lid Paternotte: verzoek het dertigledendebat over de situatie in Gaza om te zetten in een debat n.a.v. de recente ontwikkelingen in Rafah en de minister-president hiervoor uit te nodigen

 21. 21

  Het lid Van Kent: verlengen termijn voor het debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk

 22. 22

  Het lid Timmermans: verzoek het debat over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ondermijnende activiteiten vanuit het buitenland met spoed in te plannen n.a.v. het bericht ‘Russia plotting sabotage across Europe, intelligence agencies warn’ (Ft.com, 5 mei 2024)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Ceder: verzoek het debat over het effect van de mogelijkheden tot gespreid betalen op het gedrag en betalingspatroon van jongeren vóór het zomerreces in te plannen n.a.v. het bericht ‘Achteraf wanbetalen: deurwaarders staan vaker bij jongeren op de stoep’ (Bnr.nl, 2 mei 2024)

 24. 24

  Het lid Keijzer: debat, volgende week in te plannen inclusief stemmingen, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat het kabinet de motie over het niet instemmen met het WHO-verdrag niet uitvoert (RTL-Nieuws, 13 mei 2024)

 25. 25

  Het lid Stultiens: verzoek het debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire vóór het zomerreces in te plannen

 26. 26

  Het lid Thijssen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad van Concurrentievermogen 23 en 24 mei 2024, volgende week in te plannen inclusief Stemmingen