Plenair debat : Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs (36479)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Week 36
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

    Loading data