Plenair debat : Debat over sluiting van de intensive care van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024

    Loading data
  2. 2

    Richting toekomst Zuyderland ziekenhuis

    Loading data