Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over antisemitisme, het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad, over de moties ingediend bij het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid)

De vergadering is geweest

25 april 2024
0:55 - 1:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over antisemitisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data