Plenair debat : Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 17/4)

De vergadering is geweest

20 juni 2024
10:40 - 11:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Opgevoerde motie

  Loading data