Plenair debat : Tweeminutendebat Mbo (CD 16/4)

De vergadering is geweest

21 mei 2024
18:35 - 18:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data