Plenair debat : Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 16/4)

De vergadering is geweest

12 juni 2024
13:31 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data