Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken)

De vergadering is geweest

18 april 2024
21:40 - 21:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data