Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024 (CD 18/4)

De vergadering is geweest

18 april 2024
20:10 - 20:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data