Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor de Interpellatie-Mutluer over het feit dat Nederland weigert verkrachting op te nemen in de Europese wetgeving over geweld tegen vrouwen de termijn voor toekenning is verlengd.

 8. 8

  Ik deel mee dat het dertigledendebat over de invloed van de marktmacht van grote bedrijven op de economie in Nederland is komen te vervallen.

 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Media (CD 11/4)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 11/4)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 11/4)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie (CD 11/4)

 15. 15

  Het lid Van der Werf: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘AIVD: tienduizenden 'soevereinen', sommigen inmiddels ook bereid tot geweld’ (Nos.nl, 9 april 2024)

 16. 16

  Het lid Tuinman: dertigledendebat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de minister-president over De Vredesconferentie 15 en 16 juni over de oorlog in Oekraïne, voorafgegaan door een brief of Nederland ook gaat en wat de Nederlandse inzet gaat worden

  Loading data
 17. 17

  Het lid Tuinman: brief van de minister-president over de escalerende situatie in het Midden-Oosten

  Loading data
 18. 18

  Het lid Idsinga namens Van Hijum: debat met de minister van Financiën over het zorgwekkende aantal fraudemeldingen met betrekking tot het Europese herstelfonds RRF, mede naar aanleiding van het bericht ‘fraud-busters swoop on Greek contracts involving € 2,5 billion of EU recovery funds’ (Politico, 10 april 2024)

 19. 19

  Het lid Westerveld: verzoek het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid in te plannen vóór het zomerreces

 20. 20

  Het lid Boon: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de door het Centraal Joods Overleg voorgestelde maatregelen ter bestrijding van Jodenhaat en over de aanbevelingen die zijn gedaan in de CIDI Monitor 2023, te ontvangen vóór het debat over antisemitisme en de spreektijd met 1 minuut uit te breiden

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Meijeren: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘VK stopt na kritisch rapport met puberteitsremmers bij tienertransgenders’ (Nos.nl, 10 april 2024)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Paternotte: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over de Europese top van 17 en 18 april, met het oog op de geopolitieke ontwikkelingen in Israël van het afgelopen weekend

 23. 23

  Het lid Timmermans: debat op hoofdlijnen met de ministers van Defensie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen de dreiging vanuit Rusland

 24. 24

  Het lid Gabriëls namens Bromet: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Knuppel in het hoenderhok: BBB eist opschorten mestmaatregelen’ (Telegraaf, 14 april 2024)

 25. 25

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het rapport van Enrico Letta over ‘The Future of the Single Market’ dat op verzoek van de Europese Commissie verschijnt na 30 jaar vrije markt in Europa

  Loading data
 26. 26

  Het lid Paulusma: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar de ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland

 27. 27

  Het lid Stultiens: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over belastingontwijking door Action (NRC, 14 april 2024)

 28. 28

  Het lid De Roon, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: verzoek tot het inplannen van een plenaire afronding van het commissiedebat van 23 april a.s. over de Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

 29. 29

  Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 18/4), deze week inclusief Stemmingen