Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 april 2024
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij de Wet NLQF

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

  Loading data