Plenair debat : Debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire

De vergadering is geweest

13 juni 2024
10:45 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Dijk over onderzoeken wat nodig is om de behandeling voor gedupeerden in één dag uit te voeren (Kamerstuk 31066-1357)

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de periode januari - april 2024

  Loading data
 3. 3

  Update routes aanvullende schade

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2024, over een inschatting te geven hoelang het duurt voordat alle ouders geholpen zijn nu de SGH-route (Stichting Gelijkwaardig Herstel) stopgezet is

  Loading data
 5. 5

  Voortgang ondersteuning uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2024, over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data