Plenair debat : Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) (36446)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Week 45
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (36446).

    Loading data