Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMING (over een motie ingediend bij het Tweeminutendebat Milieuraad)

De vergadering is geweest

21 maart 2024
14:05 - 14:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024

    Loading data