Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 25 maart 2024 (21501-08-936)

De vergadering is geweest

21 maart 2024
10:16 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data