Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 maart 2024
14:15 - 14:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/3)

 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 19 maart jl. over de motie-Dassen c.s. (Kamerstuk 21 501-20, nr. 2032) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De fractie van GroenLinks-PvdA wenst geacht te worden vóór het voorstel van de fractie van de VVD op stuk nr. 38 bij de verdere behandeling van aanhangige stukken (Kamerstuk 36 408) te hebben gestemd.