Plenair debat : Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen) (36440)

De vergadering is geweest

18 april 2024
10:15 - 10:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen) (36440)

    Loading data