Plenair debat : Debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

De vergadering is geweest

28 maart 2024
16:00 - 20:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning (Kamerstuk 36508-1)

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Pierik, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over de berichtgeving in de Volkskrant inzake de stemverhoudingen in de EU voor wat betreft de natuurherstelverordening en berichten dat het Belgische Voorzitterschap andere lidstaten probeert over te halen om toch voor te stemmen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data