Plenair debat : Debat over de toekomst van Tata Steel

De vergadering is geweest

28 mei 2024
16:15 - 22:43 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Loading data
 2. 2

  Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het opiniestuk in het NRC op 7 april 2024 door de heren Beetsma en Van Wijnbergen met als titel ‘Ook miljarden aan publiek geld gaan de Tata-kwestie niet oplossen’

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data