Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken)

De vergadering is geweest

18 januari 2024
21:10 - 21:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data