Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 januari 2024
14:25 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 5. 5

  Vervallen debatten: Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen, Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS, Dertigledendebat over de klimaatscenario's voor Nederland, Debat over het bericht dat de zorg voor verwarde personen steeds vaker bij de politie terecht komt, Debat over de monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit over de huidige stand van zaken op de online kansspelmarkt, Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum, Debat over het rapport van de Universiteit van Utrecht over de wisselwerking tussen parlementaire debatten en sociale media, Debat over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland, Interpellatie-Bromet over de stemonthouding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de stemming over glyfosaat in Brussel