Plenair debat : Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders) (36364) 1TK

De vergadering is geweest

12 juni 2024
15:50 - 17:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet drempelverlaging omgang grootouders (36364)

    Loading data