Plenair debat : Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

De vergadering is geweest

3 april 2024
10:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data