Plenair debat : Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF) (36341)

De vergadering is geweest

3 april 2024
14:30 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF) (36341)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data