Plenair debat : Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Woo-besluit over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

    Loading data