Te behandelen zaken

 1. 1

  Najaarsnota 2023 (36470, nr. 1)

  Loading data
 2. 2

  Ingetrokken amendement

  Loading data
 3. 3

  Outlook 2024: jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 december 2023, over een uitgebreide toelichting op de verhoogde verplichtingen in de Prinsjesdag suppletoire en de tweede suppletoire begroting, de meerjarige doorwerking in de verschillende jaren en de mate waarin er sprake is van nieuw beleid

  Loading data
 5. 5

  Budgettaire gevolgen aangenomen moties en amendementen APB/AFB

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2023 (Kamerstuk 36470-1)

  Loading data
 7. 7

  Veegbrief begrotingsmutaties 2023 Ministerie van Financiën

  Loading data
 8. 8

  ECB opinie inzake fiscale maatregelen en definanciële stabiliteit van banken

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data