Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december)

De vergadering is geweest

7 december 2023
11:41 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november en 10 en 11 december 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data