Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december (21501-32, nrs. 1597 en 1600)

De vergadering is geweest

7 december 2023
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over Commissievoorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data