Plenair debat : Stemming (over de brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven inhoudende het voorstel aan de Kamer om opdracht te geven tot het doen van hertellingen nav de verkiezingen op 22 november jl.)

De vergadering is geweest

2 december 2023
10:15 - 10:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het opdracht geven tot een hertelling naar aanleiding van de verkiezingen van 22 november 2023

    Loading data