Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
0:20 - 3:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afrikastrategie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  3a. Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Loading data
 5. 5

  3b. Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  5a. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van begrotingsstaten samenhangende met de Miljoenennota 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Internationaal spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Funderingsproblematiek (CD 26/10)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat adviesrapport Elke regio telt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Artikel 100 procedure inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak VERVALLEN

 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Consulaire zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad 17 oktober 2023 VERVALLEN

 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ziekenhuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Maatschappelijke diensttijd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Iran

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

  Loading data
 31. 31

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord

  Loading data
 32. 32

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

  Loading data
 34. 34

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Loading data
 35. 35

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 5 juli 2023

  Loading data
 36. 36

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)

  Loading data
 40. 40

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

  Loading data
 42. 42

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en devrijgestelde beleggingsinstelling (Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling)

  Loading data
 43. 43

  Stemmingen in verband met: Regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort)

  Loading data
 44. 44

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm)

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

  Loading data
 48. 48

  Stemmingen in verband met: Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag)

  Loading data
 49. 49

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  Loading data
 50. 50

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

  Loading data
 53. 53

  Stemmingen in verband met: Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024)

  Loading data
 54. 54

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het vestigingsklimaat in Nederland

  Loading data
 56. 56

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie

  Loading data
 57. 57

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 58. 58

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (B) en van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (C)

  Loading data