Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
13:40 - 13:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende initiatief::

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemmingen op dinsdag 25 oktober jl. over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36 410-XIII ) geacht wenst te worden tegen het amendement Eppink op stuk nr. 83 te hebben gestemd. De fractie van JA21 wordt geacht tegen de motie-Wassenberg (Kamerstuk 35 892, nr. 29) te hebben gestemd.

 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data